Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Borstverkleining of borstlifting

Réduction mammaire

Hangende borsten of te zware borsten kunnen gecorrigeerd worden door technieken van plastische chirurgie met name borstlifting of borstverkleining. De borstlifting laat toe de borsten naar omhoog te brengen en ze tevens een meer ronde en esthetische vorm te geven door het volume te remoduleren.  Borstverkleining bestaat erin gelijktijdig het volume te verminderen en de slappe borsten naar omhoog te brengen. Dank zij de technische evolutie van de plastische chirurgie laten deze ingrepen zeer mooie resultaten toe met veel kleinere littekens dan voorheen.

Te omvangrijke borsten kunnen zeer hinderlijk zijn in het dagelijks leven. Het gewicht van de borsten kan inderdaad belangrijke pijnen in de bovenrug teweeg brengen. Zij kunnen ook de vrouw hinderen bij het beoefenen van sport of tijdens haar professionele activiteiten.  De ziekteverzekering kan een groot gedeelte van de kosten van een ingreep ten laste nemen. Deze tenlasteneming is onderworpen aan het voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer van de mutualiteit van de patiënte. De plastisch chirurg dient dus een aanvraag tot terugbetaling voor zijn patiënte op te maken.

De ptosis van de borsten (hangende borsten) is een esthetisch probleem die niet terugbetaald wordt door de ziekteverzekering.

Principe van de technieken van de borstreductie (verkleining) en de borstlifting (mastopexie)

Als gevolg van de verslapping van de huid-enveloppe van de borsten laten deze "zich gaan" en vertonen ze een ptose (afzakking).  De borstreductie en de borstlifting bestaan erin deze huid-enveloppe die de borsten omvatten te "herspannen". Het feit van het "herspannen" van de huid-enveloppe laat toe de borsten te liften. In het kader van een borstverkleining wordt het heropspannen van de huid geassocieerd met een gedeeltelijke wegname van borstklier die toelaat het gewicht van de borsten te verminderen. Bij een borstlifting integendeel zal er geen borstweefsel worden weggenomen teneinde een maximum borstvolume te behouden.

De huidinsnijdingen worden aangebracht op een manier dat de littekens die er een gevolg van zijn zo weinig mogelijk zichtbaar zijn. Er zal wel altijd een litteken zijn rond het tepelhof en een verticaal litteken vertrekkende onderaan het tepelhof in de richting van de sillon-sous-mamaire. Een verticaal litteken is er meestal niet behalve bij een zeer belangrijke borstvermindering (gigantomastie).

Deze interventies worden uitgevoerd onder algemene anesthesie. Borstlifting kan meestal worden geprogrammeerd in dagopname. Voor borstverkleining is een hospitalisatie van 2 dagen vereist.

Voorbereiding van de interventie

Tijdens de pré-operatoire consultatie zal de plastisch-chirurg enkele metingen van de borst verrichten. Deze metingen zijn noodzakelijk om de voor de patiënt meest aangewezen operatietechniek te bepalen. De klachten van de patiënt worden geëvalueerd. Het is belangrijk te weten dat roken de risico's van de ingreep aanzienlijk verhoogt (tepelhofnecrose, , dehiscentie van de wonde).
Het is dus onontbeerlijk te stoppen met roken om een onnodige verhoging van het risico van de operatie te voorkomen. De plastisch chirurg zal aan zijn patiënte de principes van de toe te passen chirurgische techniek uiteen zetten alsook wijzen op de mogelijke complicaties. Indien een indicatie voor borstverkleining wordt weerhouden zal de dokter-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde een vraag tot tenlasteneming opmaken voor de mutualiteit van de patiënte. Dit document dient te worden overgemaakt aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit van de patiënte. De adviserend geneesheer beslist over of de geplande ingreep zal worden terugbetaald.

De borstlifting wordt beschouwd als esthetische chirurgie en geniet niet van een terugbetaling door de ziekteverzekering.

Tijdens een tweede pré-operatoire raadpleging worden foto's genomen. De plastisch chirurg zal uiteraard nog antwoorden op alle bijkomende vragen die de patiënte zich zou kunnen stellen. De ingreep zal nu kunnen geprogrammeerd worden.

De post-operatoire periode


Tijdens de borstverkleining wordt een drain geplaatst. Voor de borstlifting is dit over het algemeen niet noodzakelijk. Na de operatie wordt uiteraard een aangepast verband aangebracht. Borstverkleining en borstlifting zijn operaties die meestal als weinig pijnlijk worden ervaren. Een eenvoudige pijnstillende behandeling (Paracetamol) is voldoende en noodzakelijk en dit enkel tijdens de eerste 48u na de ingreep. De patiënten die een borstlifting hebben ondergaan kunnen over het algemeen de kliniek of het ziekenhuis verlaten de dag zelf van de ingreep. Diegenen die een borstverkleining hebben ondergaan kunnen huiswaarts één of twee dagen na de interventie.
Tijdens navolgende controleraadplegingen zal de plastisch chirurg de verbanden nakijken en uiteenzetten welke zorgen er dienen te gebeuren opdat de littekens zo onzichtbaar mogelijk zouden zijn. 

Wat te onthouden van de borstverkleining ?

De borstverkleining is een techniek die de jongste twintig jaar een enorme evolutie heeft gekend.  De moderne technieken laten toe het gewicht van de borsten te verminderen en tegelijkertijd de borsten omhoog te brengen en hun vorm te corrigeren. De borsten krijgen een betere vorm in de zin dat zij ronder en dus mooier worden. De littekens die een gevolg zijn van de ingreep worden kleiner en kleiner. De patiënten zijn opgelucht door de ingreep die hen toelaat een beter leefcomfort en mooiere borsten te verkrijgen.