Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Permanente ontharingslaser

Permanente ontharingslaser in de STClinic te Doornik

Veel patiënten kampen met een beharingsprobleem in de okselstreek, op de rug, in de bikinizone of op de benen..

Epilation définitive des jambes De steeds terugkerende ontharingssessies met scheermesje of met wax zijn meestal oncomfortabel, dikwijls pijnlijk en kosten steeds opnieuw een behoorlijk bedrag. Velen kijken dan ook uit naar een methode om de haartjes pijnloos en definitief te verwijderen.

De laserbehandeling voor permanente ontharing maakt het mogelijk de haartjes te verwijderen na enkele sessies.  De permanente ontharingslaser is een toestel dat een energie uitzendt die selectief wordt opgevangen door de melanine die zicht bevindt in de haartjes. De warmte wordt doorgeleid tot in de diepte van het haartje. Zo wordt het haartje alsook de haarwortel vernietigd.
Dit proces wordt de selectieve phototermolyse genoemd.  Door de vernieting van de haarwortel kan het haartje niet opnieuw groeien.

STclinic beschikt over een uiterst geavanceerd XLasePlus-lasertoestel voor permanente ontharing. Dit hi-tech apparaat zendt een energie uit met een golflengte van 810 nm. Deze golflengte wordt selectief opgenomen door de melanine, de donkere kleurstof (chromofoor) van het haar.

Aangezien de energie van de laser geabsorbeerd wordt door het donkere pigment van het haar zal de laser voor permanente ontharing slechts geschikt zijn voor donkere haren.

STclinic is de enige kliniek in de regio Doornik die beschikt over de geavanceerde laser voor definitieve ontharing XLase Plus.

Ons lasertoestel voor definitieve ontharing gebruikt de diode-met-hoge energie-spitstechnologie. Deze "new generation" technologie laat een snelle ontharingsbehandeling toe die niet invasief is, quasi pijnloos en zonder dat achteraf enige sociale afzondering noodzakelijk is. Tevens is het nu mogelijk patiënten te behandelen met om het even welk type huid. Het in de STClinic gebruikte permanent epilatietoestel XLase Plus is uitgerust met een systeem dat de huid actief afkoelt zowel voor, tijdens als na de behandeling.

STclinic heeft vele permanente epilatie lasertoestellen grondig getest vooraleer de XLase Plus aan te schaffen. Doorslaggevend voor de keuze was onder andere het feit dat dit technisch wonder bovendien is voorzien van een supplementaire nieuwe toptechnologie namelijk de MotionSpeed (de zogenaamde “balayage”-techniek).

Deze “balayage”technologie laat toe een permanente ontharingsbehandeling sneller en pijnloos uit te voeren. Deze permanente ontharingslaser is dus veel comfortabeler dan de conventionele lasers. Dank zij de Motionspeed procedure is het zelfs niet meer noodzakelijk dat er voorafgaand aan de behandeling een verdovende zalf wordt gebruikt. De Motionspeed technologie laat daarenboven toe grotere oppervlakten te behandelen zoals bijvoorbeeld de ontharing van rug of benen.  Door gebruik te maken van dit technologisch uiterst geavanceerd toestel kan STclinic de prijs voor de permante ontharingsbehandeling drukken.


Epilation définitive des aisselles au laser à Tournai

Indien U wenst te genieten van een permanente epilatiebehandeling in de STClinic in Doornik , gelieve hier te klikken.

Hoe verloopt de 1ste consultatie voor een permanente ontharingslaser in Stclinic Doornik?

Bij de eerste consultatie zal Dokter Tourbach, specialist Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie, U alle nodige informatie verstrekken vooraleer over te gaan tot de eerste permanente ontharingsbehandeling met de laser

Er zal eerst en vooral een analyse van Uw huid worden verricht. Dr Tourbach zal vervolgens nagaan of een behandeling met de laser XLase Plus in Uw geval aangewezen is en desgevallend overgaan tot de keuze van de parameters die in Uw specifiek individueel dienen toegepast tijdens de epilatiebehandeling. De XLase Plus laser voor permanente ontharing die gebruikt wordt in de STClinic geeft uitstekende resultaten dank zij de sterke opgewekte energie. Het is dus van het hoogste belang dat Uw behandeling op een ernstige manier door professionelen wordt voorbereid.

Dokter Tourbach zal uiteraard verifiëren of U geen contra-indicaties vertoont voor het realiseren van de permanente ontharingsbehandeling (huidinfectie, gebruik van bepaalde geneesmiddelen, actieve zongebruinde huid ….)

In geval van antecedenten van pathologische wondheling (chéloïde, cicatrice hypertrophique), een test kan worden uitgevoerd op een kleine huidoppervlakte om zeker te zijn dat Uw huid de laserbehandeling goed verdraagt. 

Na deze voorafgaandelijke eerste consultatie kan een afspraak worden gemaakt voor de eerste definitieve epilatiebehandeling met de XLase Plus in de STclinic.

Hoe het huidoppervlak voorbereiden op de eerste definitieve epilatiebehandeling met de laser ?

Tijdens een periode van zes weken die de behandeling voorafgaan mag het te behandelen huidoppervlak niet worden onthaard door het uittrekken van de haren (gebruik van pincet, wax of enig ander middel is verboden). Wel mag in die periode van zes weken voorafgaand aan de XLase Plus-behandeling de behandelingszone worden gescheerd.

Gedurende een periode van vier weken voorafgaand aan de laserbehandeling moet het bruinen van de te behandelen zone vermeden worden.  Indien deze zone toch blootgesteld wordt aan de zon moet er een zonnecrème worden aangebracht om de huid te beschermen.

Indien de lippen en/of de kin dienen behandeld te worden met de definitieve ontharingslaser zal een preventieve anti-herpesbehandeling worden voorgeschreven als de patiënt(e) in het verleden reeds herpesinfecties (koortsblazen) heeft doorgemaakt.

De te behandelen zone dient met een scheermesje te worden geschoren  24 à 48 uur voor de laserbehandeling.

Hoe verloopt een definitieve epilatiebehandeling met de laser in de STClinic in Doornik ?

De patiënt(e) biedt zich aan op het afgesproken tijdstip in de STClinic. Er wordt aan de patient(e) gevraagd om de te behandelen zone 24 à 48u voor de afspraak te scheren.
Laser épilation définitive du dos en clinique à Tournai

Het wordt aangeraden om geen deodorant noch parfum te gebruiken en alle juwelen te verwijderen van de behandelingszone. De huid dient gereinigd met water en nadien gewoon gedroogd.De laserbehandeling definitieve epilatie wordt uitgevoerd door Dr Sébastien Tourbach, specialist Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie of door een van zijn verpleegsters speciaal opgeleid voor de behandeling met de XLase Plus laser.

Er wordt een gel aangebracht op het te behandelen oppervlak. De intensiteitsparameter worden in de laser geprogrammeerd en de behandeling definitieve epilatie kan beginnen. De dokter of de verpleegster zal het huidoppervlak behandelen volgens de techniek van de “MotionSpeed”procedure.


Meerdere passages worden uitgevoerd tot er een lichte roodheid ontstaat rond de basis van het haartje. De patiënt(e) kan een licht warmtegevoel ervaren. De behandelingstijd hangt logischerwijze af van de grootte van het te behandelen huidoppervlak. Een definitieve epilatie-laserbehandeling van de oksels duurt ongeveer 10 minuten, een behandeling van de bikinilijn 15 minuten, een definitieve ontharings-laserbehandeling van de rug zal ongeveer 30 à 40 minuten in beslag nemen terwijl een permanente epilatie-laserbehandeling van de benen 20 à 30 minuten tijd neemt.Op het einde van de lasersessie wordt een hydraterende huidcrème aangebracht op de zone die met de laser werd behandeld. De roodheid verdwijnt na ongeveer 30 minuten na de behandeling met de definitieve epilatie-laser XLase Plus.

Welke voorzorgen dienen genomen te worden na een definitieve epilatielaserbehandeling in de STClinic in Doornik ?

De definitieve epilatie-XLase Plus-behandeling brengt quasi geen ongemak met zich. Een klassieke hydraterende huidcrème mag aangebracht worden na de laserbehandeling. Maquillage mag gebruikt worden 24u na de behandeling.
Indien Dr Tourbach een anti-herpesbehandeling heeft voorgeschreven is het aangewezen deze nog enkele dagen voor te zetten. Zonnebaden (zowel natuurlijk zonlicht als licht van de zonnebank) dient vermeden voor de behandelde zone gedurende de twee weken die volgen op de laserbehandeling in de ST clinic. Sociale afzondering is zeker niet aan de orde na een behandeling door de XLase Plus in onze STClinic.

Welke interval dient in acht genomen tussen de sessies van de definitieve ontharing-laser ?

Gedurende de eerste 3 sessies wordt een wachttijd van 4 weken aangeraden tussen elke sessie. Voor de volgende sessies wordt een interval van 6 weken tussen elke sessie voorgeschreven.

Hoeveel permanente epilatie-lasersessies zijn er nodig ?

Het aantal sessies varieert nogal van patiënt(e) tot patiënt(e), in functie van het haartype, het huidtype en de te behandelen zone. Studies hebben aangetoond dat bij elke sessie van de XLase Plus laser er ongeveer 20% van de haartjes vernietigd worden. Gemiddeld zijn er dus 4 à 6 epilatie-lasersessies nodig. Voor de zone van het aangezicht, de benen en de armen kan het aantal sessies hoger liggen. Patiënten met een donkerder huidtype hebben gemiddeld ook meer sessies nodig

Hoeveel kost een definitieve epilatie-lasersessie bij de STClinic in Doornik ?

Dank zij de “MotionSpeed”technologie kan de behandeling veel sneller en met meer comfort voor de patiënt(e) worden uitgevoerd dan met de klassieke en conventionele lasers. Wij kunnen U voor de permanente epilatie-laser dan ook prijzen aanbieden die zo laag mogelijk gehouden werden. Wij bieden trouwens ook forfaitprijzen aan voor de gelijktijdige behandeling van meerdere zones.

Hierna volgt de prijslijst voor de permanente epilatie-laserbehandeling in de ST clinic in Doornik (prijs per sessie)


 • Oksels 55€
 • Bbovenarmen 70€

 • Voorarmen 80€
 • Bovenbenen 220€
 • 
Onderbenen (van de knie tot de enkel) 160€
 • 
Benen volledig 350€
 • 
Volledige rug 190€

 • Buik 90€
 • Tepelhof 35€
 • 
Bikinilijn 55€

 • Bikinilijn plus schaamlippen 80€

 • Bikinilijn plus schaamlippen plus bilnaad 100€
 • 
Bovenlip 35€
 • Kin 35€

 • Wenkbrauwen 35€
 • 
Nek of hals 50€


 • Forfaits:

 • 
Onderbenen plus oksel 200€
 • 
Onderbenen plus bikinilijn 200€

 • Onderbenen plus bikinilijn plus oksels 240€
 • 
Volledige benen plus bikinilijn 390€

 • Volledige benen plus oksels 380€

 • Volledige benen plus bikinilijn plus oksels 450€

 • Bikinilijn plus oksels 100€

 • Braziliaanse bikinilijn plus oksels 125€
 • 
Braziliaanse bikinilijn plus bilnaad plus oksels plus onderbenen 300€