Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Face lift en lipofilling

lifting-photoGezichtslifting en lipoffiling

Met de leeftijd atrofiëren (verslappen) de gezicht- en halsweefsels en beginnen te zakken (geven het uitzicht van loshangende huid). De rimpels worden dieper, de jukbeenderen zakken in. De weefsels in de hals beginnen te verzakken in zoverre dat ze soms een "kalkoennek"aspect vertonen. Deze elementen geven aan het gezicht een ouder en vermoeid aspect.
De cervicofaciale (gezicht-hals) lifting laat toe de zakking van de gezicht- en huidweefsels te corrigeren. Deze lifting wordt frequent geassocieerd met andere verjongingstechnieken zoals de lipofilling of de laser om een nog beter resultaat te bekomen.
Het doel van de lifting is het verkrijgen van een natuurlijk verjongend effect van het gezicht zonder evenwel een artificieel gespannen uitzicht te bekomen

Het beeld dat men uitstraalt naar onze collega's, naar onze familie heeft een zeer belangrijk impact of men dit nu wil of niet.  Met het ouder worden wijzigt het gezicht en kan het een beeld van geven dat helemaal niet meer past bij het leeftijd-gevoel dat de persoon van zichzelf heeft.
De diepe rimpels van de neus-kin plooien, de bas-joues de marionette, de slappe hals, al deze fenomenen kunnen gecorrigeerd worden door een cervico-faciale lifting (een gezichts –hals lifting).
Deze plastisch-chirurgische ingreep is aangewezen als de minder invasie technieken (injectie, laser, peeling …) onvoldoende blijken om deze ouderdomsverschijnselen te corrigeren.

Face lift: fotos voor en na:

Principe en techniek van de cervico-faciale lifting (gezichts-hals lifting)

De gezichts- en halslifting is een esthetisch-chirugische ingreep die toelaat de gezichts- en halsweefsels die ingevolge veroudering verslapt zijn, opnieuw op spanning te brengen. Het principe van de lifting bestaat erin de huid en de onderhuidse weefsels van het achterste deel van de wang vrij te maken, vervolgens de dieper liggende weefsels opnieuw te spannen (SMAS, wangspier) door zeer precies en wel overwogen enkele hechtingen te plaatsen. De huid van het gezicht wordt vervolgens opnieuw onder spanning gezet volgens de esthetisch-chirurgische technieken.
De cervico-faciale lifting (gezicht-hals lifting) is een ingreep die ongeveer 2u30 tijd vergt en wordt uitgevoerd onder algemene anesthesie. De minder invasieve liftings kunnen worden verricht onder lokale anesthesie gecombineerd met een sedatie, maar zijn in het algemeen minder efficiënt.

In de moderne gezichts verjongingstechnieken wordt de gezichtslifting frequent geassocieerd met een lipofilling. De lipofilling of liposculptuur bestaat erin vet te preleveren ter hoogte van het abdomen of het bovenbeen van de patiënt, dit vet te zuiveren om het vervolgens te injecteren in de diepe rimpels van het gezicht en van de jukbenen. De lipofilling laat toe opnieuw volume te geven aan de weefsels die verminderd zijn met de ouderdom.

Voorbereiding voor de ingreep van de cervico-faciale lifting./h2>

De preoperatieve consultaties bij de plastisch chirurg zijn uiterst belangrijk om de ingreep van de gezichtslifting goed voor te bereiden. De discussie tussen de patiënt en de chirurg zal toelaten de anatomische punten te bepalen die de patiënt bij voorrang wil corrigeren.  De vraag van de patiënt juist inschatten en inpassen is essentieel voor de plastisch chirurg. De chirurg zal alleen dan een therapeutisch plan kunnen voorstellen wanneer de vraag van de patiënt duidelijk is. Tijdens deze preoperatieve consultaties zal aan de patiënt de chirurgische techniek worden uitgelegd en tevens worden gewezen op de potentiële complicaties. Ook worden de gebruikelijke postoperatieve gevolgen uiteengezet.
Er worden foto's genomen voorafgaand aan de interventie om toe te laten deze op een ernstige en precieze manier voor te bereiden.

Na de interventie

De cervico-faciale lifting (gezicht-hals lifting) is een chirurgische operatie die wordt uitgevoerd in het stelsel van de dagkliniek (U kunt dezelfde dag naar huis) ofwel in het stelsel van een nacht verblijf in de kliniek. De patiënt mag het ziekenhuis of de kliniek verlaten na het postoperatieve bezoek van de behandelende chirurg.
In het algemeen wordt een consultatie voor controle voorzien de dag na de ingreep. Vijf dagen na de ingreep wordt opnieuw een consultatie gepland om de eerste hechtingen te verwijderen. De patiënt moet weten dat zijn gezicht gedurende één à twee weken zal gezwollen blijven ; dit is een normaal fenomeen.
De patiënt kan na ongeveer een tweetal weken zijn normaal sociaal leven hernemen. Als een lipofilling werd uitgevoerd moet er rekening gehouden wordt dat periode gedurende dewelke het gezicht zwelling vertoont met twee weken verlengd wordt. 

Wat te denken van de lifting ?

Niettegenstaande de evolutie van niet-invasieve verjongingstechnieken blijft de gezichts- en halslifting een techniek die in vele gevallen aangewezen is. Inderdaad, een slappe hals, een huid die overmatig hangt kunnen niet efficiënt gecorrigeerd worden door de techniek van het inspuiten van botox (botuline toxine) of hyaluronzuur noch door de laser. De cervico-faciale lifting (gezicht- halslifting) is in deze gevallen de enige efficiënte techniek om een esthetisch verantwoorde hoek tussen de hals en de kin te hertekenen en om het volume van het gezicht te reconstueren.

Deze ingreep, wanneer deze op een ernstige en uiterst minutieuze wordt uitgevoerd, geeft indrukwekkende resultaten waarover onze patiënten zeer opgetogen zijn.