Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Cryolipolyse

Vele patiënten hebben een vervelend gevoel door overtollig vet op de buik, op de zogenaamde “lovehandles (net boven de heupen), op de dijen, …..  Het is dan ook een veel gestelde vraag hoe dergelijke vetophopingen kunnen verholpen worden.  Een nieuwe technologie, de cryolipolyse, biedt een oplossing voor dit probleem, door vet definitief te elimineren door middel van koude en dit in alle veiligheid en zonder anesthesie.
Deze techniek wordt bijzonder op prijs gesteld door patiënten die overtollige vetophoping willen verminderen zonder chirurgische ingreep (bv. liposuctie) en zonder hun professionele activiteit te moeten onderbreken  

Wat is cryolipolyse ?

Cryolipolyse is een technologische innovatie van de esthetische geneeskunde die het mogelijk maakt vetcellen te vernietigen door plaatselijke blootstelling aan koude.

Onderzoekers hadden geconstateerd dat kinderen die op ijsblokjes zogen meer uitgesproken holle wangen kregen.  Er werd vastgesteld dat dit vetverlies het gevolg was van het koude-effect van de ijsblokjes.  De amazonezit bij vrouwelijke ruiters heeft eveneens het verband aangetoond tussen de koude en het vetverlies ter hoogte van de dijen.

Onderzoekers van de universiteit van Harvard hebben ingevolge voormelde vaststellingen het verband bestudeerd tussen koude en het afbreken van vet.  Deze casestudies hebben geleid tot de ontwikkeling van cryolipolyse-toestellen die tot doel hebben vet te verwijderen dankzij de koude.

Een cryolipolyse-toestel heeft een of meerdere applicatoren die geplaatst worden op de te behandelen zone(s).  Iedere applicator zuigt in een eerste fase de vetplooi  aan om er vervolgens een thermische koude-shock op toe te passen: de temperatuur in de applicator zakt tot -9°C om zodoende een temperatuur van ongeveer 3°C te bekomen binnenin de vetplooi. Deze temperatuur zal gedurende de gehele duur van de cryolipolyse-behandeling, zijnde 1 uur, gehandhaafd blijven.  Als gevolg van deze afkoeling zullen de vetcellen, adipocyten  (adipo = vet, cyte = cel) genoemd, een kristallisatie ondergaan.  Hun vetzuren (vetachtige substantie van de cel) vormen zich om tot kristallen.  Deze kristallisatie van de vetzuren door de cryolipolyse heeft de vernietiging van de adipocyten tot gevolg : het is de apoptose (proces van de geprogrammeerde celdood) van de adipocyten.
De door de cryolipolyse vernietigde adipocyten worden op volstrekt natuurlijke wijze, via lymfatische weg, door het lichaam geëlimineerd.  Deze eliminatie neemt meerdere weken in beslag. Er wordt nadrukkelijk aangeraden gedurende deze periode enerzijds voldoende water te drinken en anderzijds alcohol te mijden om zodoende de eliminatie van de adipocyten te vergemakkelijken.

Let wel : de cryolipolyse is niet geschikt voor zones waar het overtollig vet omvangrijk is en waar de effectiviteit van een liposuctie is aangewezen.  De liposuctie is en blijft de aangewezen behandelingsmethode, met een absolute doeltreffendheid, om het lichaamssilhouet in één behandeling te verbeteren. 
In tegenstelling tot de cryolipolyse, komt er echter bij de liposuctie anesthesie te pas en dienen ook enkele dagen sociale isolatie ingelast 

Waarom werd er bij STclinic gekozen voor het Cristal® toestel ?

Het Coolsculting® toestel van het bedrijf Zeltiq was het eerste efficiënte toestel op de markt en lag aan de basis van de “boom” van de cryolipolyse in de medische wereld.  Dit toestel heeft echter meerdere tekortkomingen.  Vooreerst  kan er slechts met één applicator tegelijk worden gewerkt. Er kan bijgevolg slechts één zone per sessie van ongeveer één uur worden behandeld.  En wat meer is, de firma Zeltic laat gebruikskosten betalen voor elke sessie die er met het toestel gewerkt wordt.  Dit alles heeft als consequentie dat voor de patiënt de kost per behandeling met dit toestel duurder wordt. 

Vooraleer het cryolipolyse toestel te kiezen dat de STclinic zou uitrusten heeft dr Tourbach persoonlijk verscheidene cryolipolyse-toestellen getest om zowel hun efficiëntie als hun gebruiksveiligheid na te gaan.  Deze testen namen meerdere maanden in beslag en toonden aan dat de resultaten behaald met de diverse toestellen zeer uiteenlopend waren.  Als gevolg van deze testen heeft Dr Tourbach besloten zijn keuze te maken voor het cryolipolyse-systeem CRISTAL® van de firma Deleo. 

Deleo is een Franse vennootschap die het cryolipolyse-toestel heeft ontworpen en gebouwd.  Zowel het ontwerp als de fabricage van het CRISTAL-toestel gebeurden volledig in Frankrijk.  Het toestel maakt gebruik van een modern cryolipolyse-procedé dat zonder enig risico een efficiënte thermische shock toelaat.  Het vereist geen dure verbruiksartikelen en laat aldus toe tegen een redelijke prijs een efficiënte cryolipolyse techniek voor te stellen, die definitief is en zonder risico

Hoe verloopt een cryolipolyse-sessie ?

Er is altijd is er een initiële consultatie voorzien bij Dr Tourbach, specialist Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie. 
Tijdens deze raadpleging zal de indicatie van de cryolipolyse worden besproken en afgewogen tegenover andere mogelijke oplossingen zoals liposuctie.  De te behandelen zones worden geanalyseerd : onder meer zal de dikte van de vetplooi alsook de kwaliteit van de huid worden bepaald.  Dr Tourbach zal U vervolgens de principes van de cryolipolyse-behandeling uitleggen en indien gewenst kan dan een afspraak voor de cryolipolyse-sessie worden vastgelegd.

Verloop van de cryolipolyse-sessie.
Het CRISTAL® cryolipolyse-toestel laat toe om twee applicatoren tegelijkertijd te gebruiken.  De twee te behandelen zijden van het lichaam worden met een stift afgetekend.  De patiënt(e) neemt vervolgens plaats op de zetel. Anesthesie is niet noodzakelijk bij een cryolipolyse-behandeling.  Een van onze verpleegsters brengt met behulp van een doekje een cryo-beschermingslaagje aan op huid van de te behandelen oppervlaktes.  De applicatoren worden gepositioneerd op de afgetekende en beschermde zones en de behandelingscyclus kan worden gestart.  De applicatoren gaan eerst de vetplooi aanzuigen en daarna afkoelen.  Het is mogelijk dat bij de aanvang van de behandeling een onaangenaam gevoel optreedt ter hoogte van de behandelingszones.  Dit gevoel zal echter na enkele minuten langzaam verdwijnen.  De koude-behandelingscyclus duurt 1 uur.  Na het beëindigen van de cyclus worden de applicatoren verwijderd.  De behandelde zones  zijn verhard en de huid vertoont een rode kleur.  Om die hardheid te verzachten en de roodheid te verminderen wordt een massage van enkele minuten toegepast.  Het is mogelijk dat de betreffende zones gedurende enkele uren gevoelig blijven.  Tevens kunnen op deze plaatsen ook ecchymoses (gelocaliseerde blauwe plekken) verschijnen. Die verdwijnen na enkele dagen.
Nooit dient een sociale isolatie te voorzien en de patiënt(e) kan onmiddellijk na de behandeling zijn/haar professionele activiteiten hernemen 

Iedere patiënt ontvangt bij de aanvang van de behandeling een informatiebrochure aangaande de cryolipolyse. In die brochure vindt men tevens vele praktische raadgevingen om in het dagdagelijkse leven de levenshygiëne te verbeteren en zodoende de behaalde resultaten van de cryolipolyse-sessies te consolideren.

Er wordt sterk aangeraden om veel water te drinken (2 liter water per dag) tijdens de dagen die volgen op de cryolipolyse-sessie teneinde de verwijdering via lymfatische weg van de door de koude geëlimineerde adipocyten te bevorderen. Tevens wordt aanbevolen om tijdens voormelde dagen een sportactiviteit te beoefenen (bijvoorbeeld 30 min per dag goed doorstappen) 

Belangrijke bemerking  : ST clinic beschikt ook over het AGATE®-systeem dat de cryolipolyse toelaat van kleinere zones van het lichaam door het gebruik van applicatoren die speciaal voor dit doel zijn ontworpen.  Deze specifieke applicatoren laten toe zones te behandelen zoals daar zijn : de halsstreek, armen, binnenkant van de knieën, vetplooien op de thorax etc. 

Contra-indicaties voor de cryolipolyse.

Tegenindicaties voor cryolipolyse zijn volgende situaties :
- recente littekens
- hernia, liesbreuk, eventratie (littekenbreuk)
- huidziekten (eczema, dermatitis, ….)
- ziekte van Raynaud (gevoeligheid voor koude)
- pacemaker
- cryoglobulinemie
- coagulatiestoornissen
- zwangerschap

Resultaten van de cryolipolyse

Klinische studies hebben vastgesteld dat een cryolipolyse-sessie 25 tot 30% vet van de behandelde zone laat verdwijnen. De resultaten beginnen merkbaar te worden vanaf 6 weken.  Gesteld wordt dat het definitief resultaat bekomen wordt na 8 à 10 weken. 
Het is belangrijk te vermelden dat het bereikte resultaat definitief is in de tijd op voorwaarde dat de patiënt(e) een gezonde levenshygiëne aanhoudt met een stabiel gewicht.  Het is namelijk zo dat het menselijk lichaam een aantal adipocyten heeft dat niet meer vermeerdert na de tienerjaren.  Dit heeft dus als logisch gevolg dat de door de cryolipolyse geëlimineerde adipocyten niet vervangen worden door nieuwe.  


Hoeveel cryolipolyse-sessies zijn er nodig ?

Het aantal vereiste sessies varieert in functie van enerzijds de dikte van het initiële vet en anderzijds het gewenste resultaat.

In het algemeen zijn er tussen 1 en 3 sessies noodzakelijk.

Voor een vetrol met een dikte tussen de 2 en 4 cm kan één sessie volstaan om een voldoende afslanking te bekomen.  Voor een vetrol van 4 tot 6 cm zullen twee sessies worden aangeraden

Prijs van een cryolipolyse.

Dankzij het CRISTAL®-systeem dat de STclinic gebruikt kan een cryolipolyse-sessie tegen een aantrekkelijke prijs worden aangeboden.

De prijs van een cryolipolyse-sessie met een CRISTAL®-apparaat van Deleo in de ST clinic bedraagt

- 450€ (btw inbegrepen) voor de eerste sessie van een volledige zone gelijktijdig behandeld met twee applicatoren

- 350€ (btw inbegrepen) voor de tweede sessie van een volledige zone gelijktijdig behandeld  met twee applicatoren

- cryolipolyse van de lovehandles:
450€ (btw inbegrepen) voor de eerste sessie van één uur met een applicator op elke zijde. Indien een tweede sessie noodzakelijk blijkt wordt de prijs van deze tweede sessie beperkt tot 350€

- cryolipolyse van de externe zijden van de dijen (ook gekend als “culotte de cheval”) rechter- en linkerzijde:
450€ (btw inbegrepen) voor de eerste sessie van één uur met een applicator op elke zijde. Indien een tweede sessie noodzakelijk blijkt wordt de prijs van deze tweede sessie beperkt tot 350€

- cryolipolyse van buik onder de navel:
450€ (btw inbegrepen) voor de eerste sessie van één uur met een applicator op elke zijde. Indien een tweede sessie noodzakelijk blijkt wordt de prijs van deze tweede sessie beperkt tot 350€

cryolipolyse van de 2 knieën  (binnenzijde):
450€ (btw inbegrepen) voor de eerste sessie van één uur met een applicator op elke knie. Indien een tweede sessie noodzakelijk blijkt wordt de prijs van deze tweede sessie beperkt tot 350€

Conclusie :

De cryolipolyse is een doeltreffende behandeling om het teveel aan gelocaliseerde vetten van het lichaam te verminderen.  Het betreft een interessante techniek die kan voorgesteld worden aan patiënten die geen liposuctie wensen wegens de ermee verbonden sociale isolatie.
Het is echter zeer belangrijk dat bij cryolipolyse gebruik gemaakt wordt van apparaten die hun doeltreffendheid en hun gebruiksveiligheid hebben bewezen.  De moderne door STclinic gebruikte cryolipolyse-apparaten laten behandelingen toe tegen redelijke prijzen.