Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Ogenlidchirurgie

blépharoplastie-Doornik

Blepharoplastiek : de esthetische chirurgie van de oogleden heeft als resultaat een algemeen jonger en frisser voorkomen van het gezicht in het algemeen en van de bovenste deel ervan in bijzonder. De ooglidcorrectie is een esthetisch chirurgische ingreep die toelaat de overtollige huid en vet van de oogleden te corrigeren.  Door deze weinig invasieve chirurgische ingreep wordt een zeer duidelijke verjonging van het bovenste deel van het gezicht bekomen.

"Zakkende oogleden" en "donkere kringen onder de ogen" (ook gekend als "wallen onder de ogen") is een zeer frequent consultatiemotief in de esthetisch plastische gezichtschirurgie.  Bij het ouder worden vertonen veel personen een teveel aan huid van de bovenste oogleden.  Deze overtollige huid kan zelfs het gezichtveld verminderen.  Maar vooral, het  uitzakken van de huid geeft een vermoeid en apatisch aspect aan de personen die aan dit euvel lijden. Het overtollige vet dat uitpuilt ter hoogte van de onderste oogleden ligt aan de oorsprong van de donkere kringen onder de ogen. Veel van onze patiënten komen ons consulteren omdat zij niet langer de commentaar van hun omgeving verdragen aangaande hun "vermoeid voorkomen". 

De ooglidcorrecie (blepharoplastiek) corrigeert efficiënt dit probleem.

Principe van de ooglidcorrectie

De correctie van de bovenste oogleden is een esthetisch plastisch chirurgische ingreep die bestaat in het verwijderen van de overtollige huid van de bovenste oogleden. De insnijding gebeurt in de plooi van het bovenste ooglid op een dusdanige wijze dat er na de operatie praktisch niets meer van te zien is. Deze chirurgie gebeurt onder lokale anesthesie en vergt geen hospitalisatie. De patiënt kan onmiddellijk na de ingreep huiswaarts keren.

De esthetische chirurgie van de onderste oogleden kan worden uitgevoerd als een operatie op zich of ook – en dit gebeurt het meest frequent – samen de correctie van de bovenste oogleden.  De ingreep bestaat in het corrigeren van het overtollige vet van de onderste oogleden dat de oorzaak is van de "donkere kringen".  Dit vet kan transcutaan (doorheen de huid) worden verwijderd ofwel transconjunctivaal (doorheen de conjunctiva = bindvlies).
Bij de transcutane manier van ingrijpen komt het litteken langsheen de boord van het onderste ooglid te liggen zodat het bijna niet meer op te merken is. De chirurg zal tevens de huid van de onderste oogleden opnieuw spannen door de overtollige huid weg te nemen.
De chirurgische interventie van de onderste oogleden is delicater dan de ingreep op de bovenste oogleden.
De correctie van de onderste oogleden gebeurt daarom ofwel onder lokale anesthesie samen met sedatie ofwel onder algemene verdoving. Dit gebeurt door een anesthesist.

Voorafgaandelijk aan de ingreep

De consultatie bij de plastisch chirurg (specialist in Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie) is onontbeerlijk vooraleer over te gaan tot een esthetisch chirurgische ingreep van de oogleden. Gedurende deze consultatie zal de chirurg nagaan of het probleem waarover de patiënt zich zorgen maakt wel degelijk kan opgelost worden langs chirurgische weg. Indien dit het geval is zal de chirurg de principes van de ingreep uiteenzetten alsmede de risico's en de mogelijke verwikkelingen bespreken. Hij zal tevens de patiënt informeren over de postoperatieve evolutie.
Meestal is een tweede consultatie noodzakelijk om de details van de interventie te herbespreken, om verder in te gaan op de bijkomende vragen van de patiënt en om een datum voor de operatie te reserveren. Er worden tevens preoperatieve foto's genomen.

Na de ooglidcorrectie

De hechtingen worden 5 dagen na de ingreep verwijderd. De draden worden tamelijk vroeg verwijderd teneinde geen sporen na te laten. Deze timing is mogelijk dank zij de zeer snelle heling van de ooglidhuid. Blauwverkleuring (blauwe plekken) kan tot 2 à 3 weken na de interventie blijven. De patiënten kunnen zich wel maquilleren vanaf de dag na het verwijderen van de draadjes. De sociale isolatie kan dus in het algemeen beperkt worden tot één week. Wij raden onze patiënten aan zeer voorzichtig hun behandelde oogleden te masseren met een speciale crème vanaf de zevende dag na de operatie. De controlefoto's worden drie maand na de chirurgische ooglidoperatie genomen.

Ooglidchirurgie: fotos voor en na:

Wat denken onze patiënten van de esthetische ooglidchirurgie ?

De ooglidcorrectie is één van de meest uitgevoerde esthetisch-chirurgische ingrepen.  Het betreft een delicate maar weinig invasieve operatie.  Zij kan worden uitgevoerd ofwel onder lokale anesthesie al dan niet gecombineerd met sedatie ofwel onder algemene anesthesie.  De ooglidcorrectie wordt uitgevoerd in het stelsel van dagkliniek ofwel kan de patiënt opteren om na de operatie huiswaarts te keren.
De ooglidcorrectie verbetert op een significatieve wijze de schoonheid van de blik die meer open, helder, opgewekt wordt.
Het zicht van de patiënten waarvan het gezichtsveld was vernauwd is vrijgemaakt.
De patiëntentevredenheid is één van de hoogste in de esthetische chirurgie.