Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Borstvergroting

De borstvergroting door het plaatsen van (ronde of anatomische) prothesen (implantaten) vergroot de borsttaille en laat toe een mooiere borst te creëren of deze terug te vinden. Talrijk zijn de vrouwen die mooiere borsten wensen.  Deze interventie wordt frequent uitgevoerd.  De grote meerderheid van de patiënten die een borstvergroting hebben laten uitvoeren zijn zeer tevreden van het resultaat

Borsten zijn een belangrijk element van het lichaamsbeeld van de vrouw. Vele vrouwen zijn gecomplexeerd door hun kleine borsten.  Sommigen hebben altijd kleine borsten gehad terwijl anderen als gevolg van een zwangerschap hun borsten hebben zien verminderen. Het probleem van de borsthypotrofie wordt dikwijls slecht beleefd en is bron van ergernis of psychisch lijden.

Principe van de borstvergroting

Borstvergroting met implantaten (prothesen) gebeurt door het plaatsen van een borstprothese voor of achter de borstspier. Deze chirurgische interventie laat toe de taille van de borsten te vergroten en tevens de borsten een mooie vorm te geven.

Borstaugmentatie : de chirurgische techniek

Deze operatie van esthetische chirurgie wordt door de plastische chirurgen uitgevoerd onder algemene anesthesie.  Zij kan ook worden gerealiseerd onder lokale anesthesie geassocieerd met een sedatie.  De ingreep duurt ongeveer 1 uur.

Om de borstprothese in te brengen doorheen de huid bestaan er verschillende mogelijke incisies. In de praktijk is de insnede in de sillon sous-mammaire (de plooi gesitueerd in de borstholte) de meest toegepaste.  Zij heelt dikwijls zeer goed en is verborgen onder de borst.  Een insnede in de huid rond het tepelhof is ook mogelijk wanneer een un geste de pexie (borstlifting) noodzakelijk is.

Het implantaat kan geplaatst worden voor of achter de spier.  De keuze gebeurt in functie van de pre-operatoire anatomie van de borst van de patiënte en van de gewenste eindvorm.

De borstimplantaten : een toptechnologie

De grote meerderheid van de borstprotheses zijn gevuld met cohesieve siliconen.  Deze siliconegel is niet vloeibaar.  Deze gel heeft een zekere consistentie die bijdraagt tot het natuurlijk aanvoelen van de borsten.

Er bestaan ronde en anatomische borstimplantaten

De anatomische protheses zijn voorgemoduleerd in peer- of druppelvorm.  Deze anatomische implantaten laten toe een zeer natuurlijke vorm aan de borsten te geven en vermijden een teveel aan "rondheid" in het bovenste gedeelte van de borsten

De ronde protheses geven zeer goede resultaten in geval van matige borstvergroting.

De prijzen van de ronde borstprotheses liggen lager dan deze van de anatomische.

De voorbereiding van Uw esthetische chirurgische ingreep

Zoals voor elke esthetisch chirurgische interventie zijn de pre-operatoire raadplegingen bij Uw plastisch chirurg primordiaal.  Bij deze consultaties zal Uw chirurg, dokter-specialist in Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie, samen met U de sleutelelementen van Uw operatie bepalen : gewenste vorm van de borsten, keuze van de borstprothese (rond of anatomisch), volume van het de implantaten, exacte plaatsing van de prothese (voor of achter de grote borstspier).  Tevens zal de dokter met U de mogelijke risico's en eventuele complicaties van de geplande ingreep bespreken.

Na de chirurgische ingreep.

Een drain (afvoerslangetje) kan op het einde van de ingreep geplaatst worden en blijft gedurende 24u ter plaatse.

Het is belangrijk gedurende de postoperatoire periode een speciale bh te dragen die de nodige steun geeft . Deze voorzorgsmaatregel heeft tot doel de borsten te beschermen en de implantatne op de ideale plaats te houden.

In Doornik gebeurt de borstvergroting dmv implantaten in daghospitaal.  De patiënte kan dus het ziekenhuis of de kliniek de dag van de ingreep 's avond verlaten.

Het hernemen van sportacitiviteit is reeds mogelijk 2 à 6 weken na de ingreep.  Deze tijdspanne hangt af van het type van geplaatste protheses en ook van het type van fysische activiteit

Wat te denken over de borstvergroting ?

Talrijk zijn de vrouwen die gecomplexeerd zijn door het aspect van hun borsten.  Dit probleem raakt hun persoonlijk imago en het kan een invloed hebben op hun affectief leven.  Het plaatsen van borstimplantaten is een frequent toegepaste ingreep geworden.  Het grootste deel van de patiënten die een borstvergroting hebben laten uitvoeren zijn zeer tevreden over het resultaat.

Foto's van Borstvergroting of Borstaugmentatie:

Borstvergroting: fotos voor en na:

Suite à une loi du 25 mars 1964, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps) belge interdit toute photos avant-après d'augmentation mammaire par implant sur les sites internet en Belgique.

Des photos "avant-après" d'augmentation mammaire pourront vous être montrées en consultation pour vous illustrer les résultats qu'on peut attendre d'une augmentation mammaire par implants.