Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Rhinoplastie

rhinoplastie-photo

Rhinoplastie (=neuscorrectie of ook nog neusplastie)


De neuscorrectie (rhinoplastie) is een van de meest complexe en meest passionerende ingrepen van de plastisch esthetische chirurgie. Talrijke patiënten komen op consultatie omdat ze gecomplexeerd zijn door de vorm van hun neus.
Rhinoplastie (neuscorrectie) bestaat erin de esthetische onvolkomenheden van de neus te corrigeren. De correctie gebeurt vooral bij de zgn bult op de neusrug en ook bij de neuspunt. De bult op de neusrug vermindert de fijnheid van de gelaatstrekken.

Principe van de esthetische chirurgie van de neus

Rhinoplastie (neuscorrectie) heeft tot doel de storende onvolmaaktheden van de nasale piramide te corrigeren. Om de neus te corrigeren dienen het bot en het kraakbeen die zich onder de neushuid bevinden en die aan de neus zijn vorm geven, te worden geremodelleerd.
De chirurgie kan worden gerealiseerd ofwel via endonasale weg (de zogenaamde gesloten methode) ofwel via de open methode.
De wijze waarop de operatie zal worden uitgevoerd hangt vooral af van de aard van de ingreep die dient uitgevoerd te worden. In het algemeen laat de "open" methode een betere controle toe op de operatiehandelingen en er kan zodoende een meer precieze correctie van de neuspunt gerealiseerd worden. Deze esthetische chirurgie van de neus wordt uitgevoerd onder algemene anesthesie in het stelsel van de dagkliniek.
Na de correctie van de benige structuur en/of kraakbeenstructuur van de neus wordt de insnede gesloten met enkele hechtingen.  Indien nodig worden door de plastisch chirurg wieken aangebracht. Een spalk wordt geplaatst om de neus te beschermen tijdens de periode van de heling.

Voorafgaandelijk aan de ingreep

De preoperatoire consultatie bij rhinoplastie (neuscorrectie) is heel belangrijk. De patiënt en de plastisch chirurg dienen duidelijk af te spreken omtrent de anatomische punten die de patiënt wenst gecorrigeerd te zien. Schetsen op papier of op de computer vervolledigen de bespreking zodat men zeker is dat het voorgestelde project overstemt met de vraag van de patiënt.

Wat men dient te weten over de postoperatieve periode

De patiënt zal de kliniek of het ziekenhuis  kunnen verlaten op het einde van de dag van de rhinoplastie (neuscorrectie).
Een overnachting is enkel noodzakelijk bij een correctie van het neustussenschot (ook wel septoplastie genoemd). Eventueel geplaatste wieken in de neus worden verwijderd vooraleer de patiënt vertrekt. Een zwelling rond de neus en blauwverkleuring zijn normale fenomenen na dit type van ingreep. Deze zwelling duurt gemiddeld maar enkele dagen. De blauwverkleuring daarentegen kan wel een tiental dagen blijven. De patiënt wordt vijf dagen na de ingreep weer in consultatie verwacht om de helft van de hechtingsdraadjes te verwijderen. Na tien dagen is er een tweede postoperatieve consultatie om de resterende hechtingsdraadjes te verwijderen alsook om de spalk weg te nemen. Het is belangrijk voor de patiënt te weten dat de zwelling van de neuspunt blijft gedurende enkele weken na de operatie. Dit is volkomen normaal  Pas na drie maand kan een eerste evaluatie van de neuscorrectie (rhinoplastie) gebeuren alhoewel de neusrugcorrectie onmiddellijk zichtbaar is. Er wordt gesteld dat in het algemeen 90% van het resultaat bereikt wordt één jaar na de esthetisch chirurgische ingreep.

Wat is de mening van onze patiënten over de ondergane rhinoplastie (neuscorrectie)? 

De rhinoplastie (neuscorrectie) is een boeiende ingreep aangezien elke neus op een uiterst individuele manier dient gecorrigeerd te worden. De grote meerderheid van onze patiënten zijn zeer opgetogen over het uiteindelijke resultaat en dit vooral als gevolg van het feit dat wij de tijd nemen om samen met de patiënt te analyseren wat de specifieke vraag is. De patiënten die gecomplexeerd waren door de vorm van hun neus herleven na het ondergaan van de neuscorrectie. Het gebeurt frequent dat zelfs hun omgeving dat laat blijken bij een controleconsultatie.

Andere Fotos van rhinoplastie: