Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Borstvergroting : goed Uw borstimplantaat kiezen

Voorbereiding tot een borstvergroting : hoe Uw borstimplantaat te kiezen ?

borstimplantaatDe keuze van het borstimplantaat (volume, vorm, afmetingen, ….) dat zal aangewend worden voor de borstvergroting is een van de belangrijke punten om te beslissen voorafgaand aan de interventie.  De keuze zal afhangen van de door de patiënte gewenste vorm van de borst, van de anatomie van de thorax et van de initiële vorm van de borst.

Om de keuze van het volume van de borstprothese te verfijnen stelt dr Tourbach aan zijn patiënten een test van simulatie van het resultaat voor tijdens de voorbereidende consultaties van een borstvergroting. Deze test bestaat erin speciaal daartoe ontworpen testprotheses in een aangepast bh te plaatsen.  De patiënte kan dus borstprotheses van verschillende grootte aanbrengen en zodoende het resultaat evalueren dat zal bekomen worden na de borstvergroting. De uiteindelijke keuze van de borstprothese kan dan ook met een grotere preciesheid bepaald worden.

Om meer te weten te komen over de door Dr Tourbach in Doornik toegepaste borstvergroting klik hier...