Retour à la page d'accueil de ST Clinic

Otoplastie : esthetische oorchirurgie

otoplastie chirurgie esthétique des oreilles

Waaruit bestaat otoplastie ? Waaruit bestaat de esthetische chirurgie van de oren ?  Om er meer over te weten te komen:

Otoplastie is de esthetische chirurgie van de oren die toelaat afstaande oren–flaporen  te corrigeren.

Bij kinderen komt het probleem van de afstaande oren–flaporen frequent voor.

De otoplastie bestaat erin deze deformatie van de oorschelp chirurgisch te corrigeren.

Idealter wordt deze interventie uitgevoerd vanaf vijf à zes jaar. Op deze leeftijd bereikt het oor reeds 85% van de omvang van het oor van een volwassene. Het is aanbevelenswaardig deze ingreep uit te voeren vooraleer het kind naar de lagere school gaat. Zodoende wordt vermeden dat dit probleem aanleiding zou kunnen zijn dat het kind uitgelachen wordt door zijn toekomstige vriendjes.

Om de vorm van het oor te corrigeren is het noodzakelijk een kleine incisie (insnede) te maken achter het oor. Via dit sneetje remoduleert de plastisch chirurg het oorkraakbeen en geeft aldus aan het oor een mooi natuurlijk aspect. Op het einde van de interventie wordt de incisie gehecht met resorbeerbare (oplosbare) draad. Om het oor te beschermen wordt er een licht drukkend verband aangelegd.

Bij kinderen voert dr Tourbach deze ingreep uit onder algemene anesthesie en bij volwassenen gebeurt dit onder lokale anesthesie.

De dag na de interventie ziet dr Tourbach de patiënt terug voor een eerste controleconsultatie. Het eerst aangelegde verband wordt dan vervangen door een lichter verband. Vervolgens moet geduren twee weken dag en nacht  een soort tulband gedragen worden en gedurende een maand bij elke risico-activiteit. Om elk traumatisme gedurende de wondheling van het oor te voorkomen wordt elke sportactiviteit gedurende zes weken ten stelligste afgeraden.